Ons aanbod

De juiste verzekering kiezen

Als onafhankelijke verzekeringsmakelaar bestaat onze taak voornamelijk uit 2 belangrijke zaken.

Het eerste punt is de verzekeringstechnische risicoanalyse van de VME. Wij kijken de huidige contracten na en kijken hoe we deze kunnen optimaliseren. De voorwaarden en de premies worden grondig gecontroleerd. Als onafhankelijke verzekeringsmakelaar werken wij samen met verschillende verzekeraars en trachten wij u het beste verzekeringspakket, op maat van de VME, op de markt voor te stellen.

Het tweede en belangrijkste punt is de schadeafhandeling. Eens u klant bent bij Citadel Insurance, kunnen wij u pas onze meerwaarde tonen. De service van de verzekeringsmakelaar bestaat vooral uit de snelle en goede opvolging van de schadedossiers. Samen met verschillende partners kunnen wij snel schakelen in de schadeafhandeling.

Pakketten die wij aanbieden

Pack Legal

 • Rechtsbijstand
 • Bij schade
 • Onafhankelijk

Ontdek het nu

Pack Legal

 • Rechtsbijstand
 • Bij schade
 • Onafhankelijk

U staat er niet alleen voor
Wij bieden onze klanten een onafhankelijke tailormade rechtsbijstandpolis aan.
Een rechtsbijstandverzekering is er om je belangen te behartigen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor je schade hebt geleden. Dit geldt zowel stoffelijke als onstoffelijk schade.

U kan uw rechtsbijstandsverzekeraar steeds contacteren om vrijblijvend informatie in te winnen over uw rechten, zelfs al is er nog geen sprake van een mogelijk geschil.

Waarborgen Verzekerd bedrag Wachtijd Territorialiteit
Vrijstelling BA €50.000,00 Geen België
Insolventie €20.000,00 Geen België
Strafrechterlijke verdediging €50.000,00 Geen België
Verdediging tegen eis van derde €50.000,00 12 mnd België
Gebouwschade door derde €50.000,00 Geen België
Toevallige schade bij uitvoering contract €30.000,00 Geen België
Opzoekingskosten €1.500,00 Geen België
Conflict met verzekeraar BA-Lift €50.000,00 Geen België
Conflicht met brandverzekeraar €50.000,00 Geen België
Tegensprekelijke plaatsbeschrijving €500.00 Geen België

Pack Liability

 • Beroepsfouten
 • Uitvoeringsfouten
 • Raad van ME

Ontdek het nu

Pack Liability

 • Beroepsfouten
 • Uitvoeringsfouten
 • Raad van ME

De BA voor de raad van de ME en de commissaris
Verzeker de beroeps- en uitvoeringsfouten van de raad van de Mede-eigenaars.

Verzekerden:

 • De leden van de raad van Mede-eigendom, Mede-eigenaars van het in de bijzondere voorwaarden omschreven gebouw;
 • De commissaris van de rekeningen jaarlijks aangewezen door de algemene vergadering. De commissaris, al dan niet Mede-eigenaar, wordt als verzekerd beschouwd voor zover hij geen persoonlijke verzekeringsdekking geniet via één van de “cijfer instituten” waarvan hij lid zou zijn;
 • Tijdens de algemene vergadering, de voorzitter, Mede-eigenaar, al dan niet lid van de raad van Mede-eigendom.

Derden:
Naast de bepalingen van de algemene voorwaarden van huidig contract, worden als derden beschouwd:

 • De syndicus van het gebouw, al dan niet professioneel;
 • De vereniging van Mede-eigenaars;
 • De andere Mede-eigenaars.
Premie BA Beroep vrijstelling: Schade vermengd, lichamelijke, stoffelijke, onstoffelijke BA Beroep: Vrijstelling BA Uitbating: Lichamelijke schade BA Uitbating: Stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade BA Uitbating: Vrijstelling Rechtsbijstand
Met professionele syndicus € 125.00 €375 000.00 € 175.00 €1250 000.00 €125 000.00 € 125.00 €15 000.00
Met niet-professionele syndicus mede-eigenaar tot max 25 appartementen € 125.00 €375 000.00 € 175.00 €1250 000.00 €125 000.00 € 125.00 €15 000.00
Met niet-professionele synidcus mede-eigenaar tot max 26 tot 50 appartementen € 137.50 €375 000.00 € 175.00 €1250 000.00 €125 000.00 € 125.00 €15 000.00
Met niet-professionele synidcus mede-eigenaar tot max 51 tot 100 appartementen € 158.00 €375 000.00 € 175.00 €1250 000.00 €125 000.00 € 125.00 €15 000.00

Pack Property

 • Muur rond gebouw
 • All Risk polis
 • Specifiek voor VME’s

Ontdek het nu

Pack Property

 • Muur rond gebouw
 • All Risk polis
 • Specifiek voor VME’s

De muur rond het gebouw

Wij bieden onze klanten een uitgebreide All Risk polis aan specifiek voor VME’s.

Waarom een All Risk polis?

 1. Alles wat niet specifiek is uitgesloten, is verzekerd
 2. Een duidelijk beeld van de dekkingen
 3. In geval van een niet gedekte schade, ligt de bewijslast bij de verzekeraar.

Op deze manier staat u als verzekeringsnemer sterker in uw schoenen.

Citadel’s aanvullende waarborgen:

 • 10% indirecte verliezen
 • 10% kosten van de syndicus
 • Verlies/Diefstal van sleutels van de gemeenschappelijke deuren. (MAX 8.250,00 EUR)
 • Vandalisme/Graffiti/verhuisschade (MAX 12.500 EUR)
 • Tussenkomst voor opzoekingswerken van een lek niet afkomstig van een leiding of hydraulische installatie (MAX 1.500,00 EUR)
 • Schade door brandstof + saneringskosten van het verontreinigde terrein (MAX 7.500,00 EUR)
 • Weggevloeide stookolie of verwarmingsbrandstof (MAX 7.500,00 EUR)
 • De kosten voor het reinigen van het water in een zwembad (MAX 5.000,00 EUR)
 • Het meerverbruik van water (MAX 5.000,00 EUR)
 • 6% extra tussenkomst bovenop de barema’s voor de kosten van een tegenexpert
 • Diefstal inhoud en tuin gemeenschappelijke delen (MAX 5.000,00 EUR)
 • Reclamepanelen (MAX 5.000,00 EUR)
 • Natuurrampen
 • Machinebreuk (MAX 12.500,00 EUR)
 • Alle Risico’s Elektronica voor besturingssystemen (MAX 12.500,00 EUR)
 • Burgerlijke aansprakelijkheid Gebouw en Lift
 • Vaste experten

Pack Accident

 • Bescherming ME
 • Lichamelijke shade tijdens uitvoering

Ontdek het nu

Pack Accident

 • Bescherming ME
 • Lichamelijke shade tijdens uitvoering

Bescherm de Mede-eigenaars tegen lichamelijke schade tijdens het uitvoeren van taken binnen de activiteiten van de VME.

Verzekerde activiteiten
Poetswerken van gemeenschappelijke delen. Kleine herstelwerkzaamheden in de gemeenschappelijke delen. Onderhoud van de gemeenschappelijke tuinen.

Verzekerde
De dekking is geldig voor personen die in het gebouw gedomicilieerd zijn. Indien het appartement leegstaand is of door de eigenaar wordt gebruikt als tweede verblijfplaats wordt de dekking uitgebreid tot de eigenaar van het appartement en zijn inwonende familie. Personen die zijn ingeschreven als werknemer zijn of zouden moeten ingeschreven zijn als werknemer blijven uitgesloten van de dekking.
De polis is niet nominatief.

Verzekerde kapitalen

 • Overlijden: 25.000,00 EUR
 • Blijvende ongeschiktheid: 50.000,00 EUR
 • Tijdelijke ongeschiktheid: niet verzekerd
 • Behandelings- en hospitalisatiekosten: 2.500,00 EUR

Pack Construct

 • Vooruitgang werf
 • Op maat gemaakte polis

Ontdek het nu

Pack Construct

 • Vooruitgang werf
 • Op maat gemaakte polis

Laat de renovatie vlot vooruitgaan
Niemand vindt het leuk om op een werf te wonen. Sluit daarom de juiste polissen af zodat werven geen achterstanden oplopen door schadegevallen.

Dit zijn tailormade polissen.

Alle Bouwplaats Risico’s (ABR)

Welke goederen zijn verzekerd (afdeling 1):

 • Het eigenlijke bouwwerk
 • De materialen en bouwelementen die geïntegreerd moeten worden in de werf
 • De tijdelijke bouwwerken

Optionele clausules:

 • Bestaand goed
 • Faulty Part
 • Full Makers
 • Opzoekingskosten met een max van 12.500,00 EUR.

Optionele Burgerlijke aansprakelijkheidsdekking (Afdeling 2)
De burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en burenhinder kunnen verzekerd worden.

 • Burgerlijke aansprakelijkheid met fout (art. 1382 BW)
 • Veroorzaakt de verzekerde tijdens de werken schade aan derden, dan vergoedt het contract de schadeloosstelling wanneer verzekerde aansprakelijk is
 • Burenhinder of aansprakelijkheid zonder fout (art. 544 BW)

Wet Peeters / 10 jarige

Sluit een projectpolis Wet Peeters af voor de renovatie of uitbreidingswerken.
Dit is de verplichte 10 jarige aansprakelijkheidspolis voor de architect, studiebureau en bepaalde aannemers. Indien de VME als bouwheer dit afsluit heeft men 2 voordelen:

 • Men heeft de prijs in handen
 • Alle partijen die deze dekking verplicht moeten hebben op de werf, zijn automatisch gedekt
Niet duidelijk welk voor u geschikt is?

Waarvoor we u beschermen