Ons aanbod

Kiezen voor de juiste verzekering

Uw verzekering opgevolgd en geoptimaliseerd volgens uw behoeften

Verzekeringstechnische risicoanalyse

Als onafhankelijke verzekeringsmakelaar werkt Citadel Insurance samen met verschillende verzekeraars. Wij stellen het juiste verzekeringspakket op maat van de VME samen. Daarbij bekijken we huidige contracten en bepalen we optimalisatiemogelijkheden. Ook de voorwaarden en premies worden grondig gecontroleerd.

Schadeafhandeling

Als verzekeringsmakelaar is een goede opvolging van de schadedossiers cruciaal. Hiervoor werkt Citadel Insurance samen met verschillende partners. Zo zorgen we voor een snelle en correcte schadeafhandeling.

Het juiste verzekeringspakket voor uw residentie

Rechtsbijstand

 • Specifiek voor VME’s
 • Bij schade
 • Onafhankelijk

Lees meer

Rechtsbijstand

 • Specifiek voor VME’s
 • Bij schade
 • Onafhankelijk

Een onafhankelijke rechtsbijstandpolis op maat

Een rechtsbijstandverzekering is er om je belangen te behartigen wanneer je stoffelijke of onstoffelijke schade hebt geleden. Dankzij deze polis kan u uw rechtsbijstandverzekeraar steeds vrijblijvend contacteren met vragen over uw rechten in schadesituaties, ongeacht of er een geschil is of niet.

Waarborgen Verzekerd bedrag Wachtijd Territorialiteit
Vrijstelling BA €50.000,00 Geen België
Insolventie €20.000,00 Geen België
Strafrechterlijke verdediging €50.000,00 Geen België
Verdediging tegen eis van derde €50.000,00 12 mnd België
Gebouwschade door derde €50.000,00 Geen België
Toevallige schade bij uitvoering contract €30.000,00 Geen België
Opzoekingskosten €1.500,00 Geen België
Conflict met verzekeraar BA-Lift €50.000,00 Geen België
Conflict met brandverzekeraar €50.000,00 Geen België
Tegensprekelijke plaatsbeschrijving €500.00 Geen België

Aansprakelijkheid VME

 • Beroepsfouten
 • Uitvoeringsfouten
 • Raad van Mede-eigenaars

Lees meer

Aansprakelijkheid VME

 • Beroepsfouten
 • Uitvoeringsfouten
 • Raad van Mede-eigenaars

De aansprakelijkheidsverzekering voor de Raad van Mede-eigenaars en de commissaris

Verzekerden:

 • De leden van de Raad van Mede-eigendom en de mede-eigenaars van het in de bijzondere voorwaarden omschreven gebouw.
 • De commissaris van de rekeningen, jaarlijks aangewezen door de algemene vergadering. De commissaris, al dan niet mede-eigenaar, wordt als verzekerd beschouwd voor zover hij geen persoonlijke verzekeringsdekking geniet via één van de cijferinstituten waarvan hij lid zou zijn.
 • De voorzitter en mede-eigenaars aanwezig tijdens de algemene vergadering, al dan niet lid van de Raad van Mede-eigendom.

Derden:
Naast de bepalingen van de algemene voorwaarden van het huidige contract, worden als derden beschouwd:

 • De syndicus van het gebouw, al dan niet professioneel;
 • De vereniging van Mede-eigenaars;
 • De andere Mede-eigenaars.

 

Premie BA Beroep vrijstelling: Schade vermengd, lichamelijke, stoffelijke, onstoffelijke BA Beroep: Vrijstelling BA Uitbating: Lichamelijke schade BA Uitbating: Stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade BA Uitbating: Vrijstelling Rechtsbijstand
Met professionele syndicus € 125.00 €375 000.00 € 175.00 €1250 000.00 €125 000.00 € 125.00 €15 000.00
Met niet-professionele syndicus mede-eigenaar tot max 25 appartementen € 125.00 €375 000.00 € 175.00 €1250 000.00 €125 000.00 € 125.00 €15 000.00
Met niet-professionele synidcus mede-eigenaar tot max 26 tot 50 appartementen € 137.50 €375 000.00 € 175.00 €1250 000.00 €125 000.00 € 125.00 €15 000.00
Met niet-professionele synidcus mede-eigenaar tot max 51 tot 100 appartementen € 158.00 €375 000.00 € 175.00 €1250 000.00 €125 000.00 € 125.00 €15 000.00

Brandpolis

 • Muur rond gebouw
 • All Risk polis
 • Specifiek voor VME’s

Lees meer

Brandpolis

 • Muur rond gebouw
 • All Risk polis
 • Specifiek voor VME’s

Citadel Insurance biedt zijn klanten een uitgebreide All Risk Polis aan, specifiek voor Verenigingen van Mede-eigenaars.

Waarom een All Risk polis?

 1. Alles wat niet specifiek is uitgesloten, is verzekerd
 2. Het geeft een duidelijk beeld van de dekkingen
 3. In geval van een niet gedekte schade, ligt de bewijslast bij de verzekeraar

Citadel Insurance’s aanvullende waarborgen:

 • 10% indirecte verliezen.
 • 10% kosten van de syndicus.
 • Verlies of diefstal van sleutels van de gemeenschappelijke deuren (max. 8.250,00 EUR).
 • Vandalisme, graffiti of verhuisschade (max 12.500 EUR).
 • Tussenkomst voor opzoekingswerken van een lek niet afkomstig van een leiding of hydraulische installatie (max. 1.500,00 EUR).
 • Schade door brandstof en de saneringskosten van het verontreinigde terrein (max. 7.500,00 EUR).
 • Weggevloeide stookolie of verwarmingsbrandstof (max. 7.500,00 EUR).
 • De kosten voor het reinigen van het water in een zwembad (max. 5.000,00 EUR).
 • Het meerverbruik van water (max. 5.000,00 EUR).
 • 6% extra tussenkomst bovenop de barema’s voor de kosten van een tegenexpert.
 • Diefstal inhoud en tuin gemeenschappelijke delen (max. 5.000,00 EUR).
 • Reclamepanelen (max. 5.000,00 EUR).
 • Natuurrampen.
 • Machinebreuk (max. 12.500,00 EUR).
 • Alle risico’s die elektronica voor besturingssystemen inhouden (max. 12.500,00 EUR).
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw en lift.
 • Vaste experten

Ongeval

 • Bescherming mede-eigenaars
 • Lichamelijke shade tijdens uitvoering

Lees meer

Ongeval

 • Bescherming mede-eigenaars
 • Lichamelijke shade tijdens uitvoering

Bescherm de mede-eigenaars tegen lichamelijke schade tijdens het uitvoeren van taken binnen de activiteiten van de Vereniging voor Mede-eigenaars

Verzekerde activiteiten

 • Poetswerken van gemeenschappelijke delen
 • Kleine herstelwerkzaamheden in de gemeenschappelijke delen
 • Onderhoud van de gemeenschappelijke tuinen.

Verzekerde

De dekking is geldig voor personen die in het gebouw gedomicilieerd zijn. Indien het appartement leegstaand is of door de eigenaar wordt gebruikt als tweede verblijfplaats, wordt de dekking uitgebreid tot de eigenaar van het appartement en zijn inwonende familie. Personen die zijn ingeschreven als werknemer blijven uitgesloten van de dekking. De polis is niet nominatief.

Verzekerde kapitalen

 • Overlijden: 25.000,00 EUR
 • Blijvende ongeschiktheid: 50.000,00 EUR
 • Tijdelijke ongeschiktheid: niet verzekerd
 • Behandelings- en hospitalisatiekosten: 2.500,00 EUR

Bouw

 • Vooruitgang werf
 • Polis op maat

Lees meer

Bouw

 • Vooruitgang werf
 • Polis op maat

Met dit pakket laat u uw renovatie vlot vooruit gaan.

Op een werf wonen is niet ideaal. Sluit daarom polissen op maat af zodat werven geen achterstand oplopen door schadegevallen.

Alle Bouwplaats Risico’s (ABR)

Welke goederen zijn verzekerd (afdeling 1):

 • Het eigenlijke bouwwerk
 • Materialen en bouwelementen die geïntegreerd moeten worden in de werf
 • De tijdelijke bouwwerken

Optionele clausules:

 • Bestaand goed
 • Faulty Part
 • Full Makers
 • Opzoekingskosten met een max van 12.500,00 EUR.
 • Optionele burgerlijke aansprakelijkheidsdekking (Afdeling 2)

De burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en burenhinder kunnen verzekerd worden.

 • Burgerlijke aansprakelijkheid met fout (art. 1382 BW)
 • Veroorzaakt de verzekerde tijdens de werken schade aan derden, dan vergoedt het contract de schadeloosstelling wanneer verzekerde aansprakelijk is
 • Burenhinder of aansprakelijkheid zonder fout (art. 544 BW)

Wet Peeters / 10 jarige

De Wet Peeters is een verplichte 10-jarige aansprakelijkheidspolis voor de architect, het studiebureau en bepaalde aannemers. Indien de VME als bouwheer dit afsluit zijn er 2 voordelen:

 • Men heeft de prijs in handen
 • Alle partijen die deze dekking verplicht moeten hebben op de werf, zijn automatisch gedekt
Twijfelt u over welk pakket geschikt is voor uw situatie?

Ontdek eenvoudig welke verzekering bij u past.

Contact

Gare Maritime

Picardstraat 7 bus 100

1000 Brussel

Inschrijven nieuwsbrief

citadelinsurance
Partner van Unie van Syndici

Algemene Voorwaarden 

Privacy Policy

Copyright © 2022